Spelutvecklarindex 2014
Swedish Video Game Boom Continues
The turnover of Swedish video game developers grew by almost 80 percent last year, resulting in 752 million Euro and the best year ever for Swedish video game exports. Read about this and more in the latest industry report, Game Developer Index 2014.

 

En majoritet av företagen är lönsamma och redovisar en samlad vinst för femte året i rad. Sysselsättningen ökar med 29 procent, eller 567 heltidsanställda, och antalet kvinnor ökar med 38 procent.
- Det svenska spelundret är inte bara ekonomi, säger Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen. Minst var tionde människa på jorden har någon gång spelat ett svenskt spel. Tanken svindlar!
- Majoriteten av företagen är lönsamma och den sammanlagda vinsten ökade med över 600 procent under 2013, säger Jacob Kroon, analytiker på Dataspelsbranschen. Vissa av företagen har väldigt stora vinster, inte minst tack vare direkt kontakt med en global publik via digitala kanaler.
Spelutveckling är en tillväxtbransch. Över hälften av landets studior registrerades efter 2010. Spelen lanseras direkt på en global marknad, vilket också ger en global arbetsmarknad. De största företagen är mångkulturella, och det är inte ovanligt att de har anställda med över 30 olika nationaliteter.
Tillväxten drivs av en växande efterfrågan från stora delar av världen, inte minst tack vare att nya målgrupper som tidigare inte efterfrågat spel tillkommer. Utvecklingen visar inga tecken på att avta inom överskådlig tid och de svenska företagen har en mycket stark konkurrensposition på den globala marknadenEn majoritet av företagen är lönsamma och redovisar en samlad vinst för femte året i rad. Sysselsättningen ökar med 29 procent, eller 567 heltidsanställda, och antalet kvinnor ökar med 38 procent.

A majority of companies are profitable and reported a combined profit for the fifth ocnsecutive year. Employment increased by 29 percent, and the number of women increased by 38 percent.

The growth is driven by an increased global demand and emerging, new target groups that historically have not played video games. The favorable development shows no signs of stagnation, and Swedish compaies are very well positioned on the global market.

Every tenth living person has at one time played a Swedish video game.

Read the report HERE

About Game Developer Index
Game Developer Index analyzes Swedish game developers' activities and international industry trends of the past year by compiling key figures from the respective companies' annual reports. Swedish game development is an export industry and acts on a highly globalized market.

 

 

 

Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI Sweden and Spelplan-ASGD (Association of Swedish Game Developers).