Clustertruck
Swedish Game Exports Closing in on Truck Sales
The spectacular growth of Swedish game companies continues in an undiminished pace. Turnover increased by 39 percent in 2015 to almost EUR 1,3 billion, thus closing in on the country's truck export. Read more in Game Developer Index 2016.

 

De svenska spelföretagens spektakulära tillväxt fortsätter i oförminskad takt. Omsättningen ökar med 39 procent till närmare 12,3 miljarder kronor och utmanar landets lastbilsexport. Det visar årets Spelutvecklarindex, Dataspelsbranschens sammanställning av svenska utvecklares årsredovisningar.
- Det är lätt att bli fartblind inför dessa siffror, säger Per Strömbäck, talesperson på Dataspelsbranschen. Allt annat än fortsatta rekordsiffror hade varit en besvikelse. Spelmakarnas framgångar har skapat ett läge där 35 procent årlig tillväxt eller mer är det normala. Situationen är nästan en smula absurd, men samtidigt logisk mot bakgrund av de senaste årens utveckling.
Sysselsättningen ökar med 26 procent till nästan 3700 anställda och antal företag är uppe i 234 efter en ökning på 10 procent. Vinstmarginalen är hög och företagen gör en samlad vinst för åttonde året i rad.
Läs hela rapporten här.
Kan det fortsätta?
- Mycket talar för det, det är inte efterfrågan som håller tillbaka utvecklingen och företagen slåss inte om marknadsandelar, tvärtom är spelarnas aptit långt ifrån mättad. Frågorna handlar snarare om hur vi kan fortsätta att skapa spel i världsklass, hur vi behåller spelarnas uppmärksamhet och hur vi förnyar oss, säger Per Strömbäck.
Lastbilsexporten uppgick i 12,7  miljarder kronor 2015 enligt SCB.
Räknar man in samtliga förvärv, inklusive det uppmärksammade köpet av King, var branschens samlade värde för 2015 över 60 miljarder kronor.
Tillväxten drivs av en växande efterfrågan från stora delar av världen, inte minst tack vare att nya målgrupper som tidigare inte efterfrågat spel tillkommer, och att redan befintliga målgrupper blir mer värdefulla. Utvecklingen visar inga tecken på att avta inom överskådlig tid och de svenska företagen har en mycket stark konkurrensposition på den globala marknaden.
Om Spelutvecklarindex
Spelutvecklarindex kartlägger, redovisar och analyserar svenska spelutvecklares verksamheter och internationella trender under ett år genom att sammanställa bolagens årsredovisningar. Svensk spelutveckling är en exportnäring och verkar på en i hög grad globaliserad marknad.
Om Dataspelsbranschen
Dataspelsbranschen är branschföretagens representant i det offentliga samtalet och gentemot samhället i övrigt. Bakom Dataspelsbranschen står branschföreningarna Spelplan-ASGD och ANGI, som företräder utvecklare och producenter (Spelplan-ASGD) respektive förlag och distributörer (ANGI).
Kontakt
Per Strömbäck, talesperson: 0708 436 214
Bild: Clustertruck, Landfall Games

The report in short:

- Turnover of Swedish game developers increased by 39 percent to EUR 1.3 billion in 2015. A 100 percent increase in two years.

- The majority of the companies are profitable and the industry has reported a total profit for eight years running.

- Employment increased by 18 percent, or 549 full-time positions, to a total of 3,666 employees.

- The compound annual growth rate (CAGR) in the period 2006-2015 is 39 percent.

- The number of companies increased by 10 percent, now totaling 234 game developers.

- The total value, including acquisitions (counting King), of Swedish game developers was over EUR 6 billion in 2015.

Read the English version here

Swedish game development is a growth industry; more than half of the companies were registered after 2010. The games are launched directly in an international marketplace. The biggest companies are multicultural and it is not unusual for them to have employees representing over 30 different nationalities.

Swedish game developers are characterized by diversity and quality. Sweden has world-leading developers within AAA, digital distribution, mobile games and specialized middleware. Everything points to continued growth for Swedish game development in 2015. The biggest challenges are questions surrounding access to capital, access to competence and laws and regulations around digital markets that are out of step with the development of the market.

About Game Developer Index
Game Developer Index analyzes Swedish game developers' activities and international industry trends of the past year by compiling key figures from the respective companies' annual reports. Swedish game development is an export industry and acts on a highly globalized market.

Contact
Per Strömbäck, Spokesperson
per.stromback@dataspelsbranschen.se
0708 436 214

Image: Clustertruck, Landfall Games

Swedish Games Industry is a joint organisation of ANGI Sweden and Spelplan-ASGD (Association of Swedish Game Developers).